strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


KOMPUTER I MEDIA CYFROWE W BIBLIOTECE

CELE PRZEDMIOTU:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszymi trendami rozwoju środków komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych oraz ich implikacji dla funkcjonowania bibliotek.

 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

 

Andrzejewska J.: Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. Tom I i II. Warszawa 1996.

Białkowski (red.): Biblioteka szkolna.

Biliński (red.): Vademecum bibliotekarza. Warszawa 2000.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego.

Ratajewski J.: Wprowadzenie do bibliotekarstwa. Warszawa 2002.

Saniewska D.: Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Warszawa 2003.

 

Czasopisma: "Bibliotekarz", "Biblioteka w szkole", "Komputer w szkole"