strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


W katedrze Technologii Kształcenia i Komputeryzacji
oraz Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii
Wydziału PEDAGOGICZNEGO SWPW
prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy dydaktyki ogólnej

- info -

 • Edukacyjne zastosowania komputerów

 - info -
 • Fakultet, Wykład fakultatywny

 - info -
 • Grafika komputerowa

 - info -
 • Informacja edukacyjna i zawodowa

 - info -
 • Komputer i media cyfrowe w bibliotece

 - info -
 • Metodyka nauczania informatyki

 - info -
 • Metodyka nauczania technik komputerowych

 - info -
 • Metody samokształcenia

- info -
 • Multimedia w edukacji

- info -
 • Sieci komputerowe w edukacji

- info -