strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


FAKULTET

Program wykładu obejmuje problematykę miejsca i roli środków informatycznych w przeobrażeniach społecznych (społeczeństwo informacyjne), edukacyjnych oraz w badaniach naukowych (materia, życie, informacja), ujawnia funkcje komputerów i sieci teleinformatycznych w istotnych dla refleksji pedagogicznej procesach globalizacji.

Uzupełnieniem programu jest analiza projektów europejskiej edukacji zdalnej oraz stanu i perspektyw informatyzacji szkół polskich.

Celem programu jest wprowadzenie studentów w pedagogiczne zagadnienia przeobrażeń cywilizacyjnych, społecznych i edukacyjnych związanych z rozwojem środków teleinformatycznych.

 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Tanaś M., Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie, „Kultura i Edukacja” 1999, nr 1.

Tanaś M, Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

Groff L., Rewolucja informacyjna: globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i de­cy­zje (materiały konferencyjne), Warszawa 2000.

Strykowski W., Zając. A. (red.), Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów 1997.

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 

Wybrane teksty L. Zachera, A. H. Tofflerów, D. Bella, J. Naisbitta, N. Negroponte.

 

Materiały z konferencji, sympozjów i sesji naukowych oraz wybrane, aktualne artykuły z czasopism naukowych