strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


METODY SAMOKSZTAŁCENIA

CELE PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie Studentów w podstawy zagadnień związanych z procesami samokształceniowymi, a także ze skutecznymi sposobami pozyskiwania, analizowania, zapamiętywania i wyrażania informacji. Tok przedmiotu ma na celu uświadomienie Studentom ich własnych możliwości samokształceniowych oraz aktywizowanie ich do samodzielnego zdobywania wiedzy i studiowania.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

 • Tony Buzan: Podręcznik szybkiego czytania. Wyd. Ravi, Łódź 1999.

 • Tony Buzan, Barry Buzan: Mapy twoich myśli: mindmapping, czyli notowanie interaktywne. Wyd. Ravi, Łódź 1999.

 • Dzierżymir Jankowski: Autoedukacja wyzwaniem współczesności. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.

 • Stanisław Karaś: Dydaktyka oświaty pozaszkolnej. Warszawa-Radom 1995.

 • Stanisław Karaś: Sztuka samokształcenia. Wyd. WSP TWP „Sorus”, Warszawa 1994.

 • Włodzimierz Jabłoński, Janusz, Wacławiak, Stanisław Wszelak: Komputer i Internet w pracy nauczyciela. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.

 • Monika Łukasiewicz: Mistrzostwo. Wyd. Rebis, Poznań 2005.

 • Monika Łukasiewicz: Sukces w szkole. Wyd. Rebis, Poznań 2005.

 • Zofia Matulka: Metody samokształcenia. WSiP, Warszawa 1983.

 • Józef Półturzycki: Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

 • Józef Półturzycki: Dydaktyka dorosłych. WSiP, Warszawa 1991.

 • Józef Półturzycki: Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny. Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2001.

 • Józef Półturzycki: Wdrażanie do samokształcenia. WSiP, Warszawa 1983.

 • Franciszek Urbańczyk: Dydaktyka dorosłych. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1995.

 • Kazimierz Wenta: Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.