strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


METODYKA NAUCZANIA INFORMATYKI

CELE PRZEDMIOTU:

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia metodyki nauczania informatyki na różnych poziomach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące), a także kształtuje umiejętności zastosowania wiedzy informatycznej w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

 Celem przedmiotu jest:

- Kształtowanie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z informatyki i innych przedmiotów do nauczania których wykorzystuje się komputer;

- Kształtowanie innowacyjnych, ale i krytycznych postaw wobec roli i miejsca komputerów w procesie nauczania-uczenia się;

- Pogłębienie wiedzy w zakresie metodyki informatyki.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

 

Bednarek J.: Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej. Departament Społeczno-Wychowawczy WP, Warszawa 2000. 

Bednarek J.: Telewizja. Wideo. Komputery. Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa 1993.

Morbitzer J.: Współczesna technologia kształcenia. Wybrane zagadienia. WSP, Kraków 197.

Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996.

Półturzycki J.: Dydaktyka dorosłych. WSiP, Warszawa 1991.

Półturzycki J.: Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny. Wyd Naukowe NOVUM, Płock 2001.

Strykowski W. (red.): Media a edukacja. III Międzynarodowa Konferencja. Poznań 2000.

Sysło M. M. (red.): Elementy Informatyki. PWN, Warszawa 1993.

Tanaś M.: Edukacyjne zastosowania komputerów. Wyd. Żak, Warszawa 1997.

Białowąs J., Chmielewska K., Drogowski A., Figielska-Pezda E., Mordaka M.: Informatyka 2000.  Program nauczania informatyki do szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyd. Czarny Kruk, Bydgoszcz 2001.

Borowik W., Borowik B., Mróz T.: Rozszerzony program nauczania elementów informatyki w szkole średniej ... Wyd. MIKOM, Warszawa 2001.

Duch W.: Fascynujący świat komputerów. Wyd. Nakom, Poznań 1997.

Duch W.: Fascynujący świat programów komputerowych. Wyd. Nakom, Poznań 1997.

Fabicki D.:

-   Poczta elektroniczna. Scenariusze lekcji. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000.

-   Pogawędki sieciowe. Scenariusze lekcji. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000.

-   Tablica w sieci. Scenariusze lekcji. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000.

Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M.M.:

-   Elementy Informatyki. Użytkowanie komputera. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technicznego oraz technikum. WSiP, Warszawa 2000.

-   Informatyka. Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych, klas 4/6. WSiP, Warszawa 1999.

-   Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkół podstawowych. WSiP, Warszawa 1999.

-   Informatyka. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum. WSiP, Warszawa 2000.

-   Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla gimnazjum. WSiP, Warszawa 1999.

-   Nauka z komputerem. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum. WSiP, Warszawa 2001.

Guzek K. (red.): Komputer i Internet w szkole. Pomysły na lekcje i przewodnik po sieci. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 2001.

Juszczyk S. (red.): Metodyka nauczania informatyki w szkole. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

Kubiak M. J.: Wirtualna edukacja. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000.

Kubiak M. J.: Słownik technologii informacyjnej. Wyd. MIKOM, Warszawa 1999.

Nowakowski Z.: Program nauczania. Informatyka dla gimnazjalisty. Wyd. MIKOM, Warszawa 2001.

Rydzewski A.: Ilustrowany słownik techniki komputerowej. WSiP, Warszawa 1995.

Skłodowski J.: Macintosh idzie do szkoły. Elementy informatyki ... Gdański Dom Wydawniczy, Gdańsk 2001.

 

Wybrane artykuły z aktualnie publikowanych czasopism naukowych