strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


METODYKA NAUCZANIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

 CELE PRZEDMIOTU:

  • kształtowanie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu technik komputerowych;

  • kształtowanie innowacyjnych, ale i krytycznych postaw wobec roli i miejsca komputerów w procesie kształcenia;

  • wdrożenie do racjonalnego wykorzystania komputera jako środka i przedmiotu kształcenia.

 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

 

 Denek K., Bereźnicki F. (red.): Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych. Uniwersytet Szczeciński – OWZCE, Szczecin 1999.

 Denek K., Bereźnicki F., Świrko-Pilipczuk J. (red.): Przemiany dydaktyki na progu XXI wieku. Uniwersytet Szczeciński - AW "Kwadra", Szczecin 2000.

 Duch Wł.: Fascynujący świat komputerów. Wyd. Nakom, Poznań 1997.

 Duch Wł.: Fascynujący świat programów komputerowych. Wyd. Nakom, Poznań 1997.

 Fabicki D.: Poczta elektroniczna. Scenariusze lekcji. Wyd. MIKOM, 2000.

 Fabicki D.: Pogawędki sieciowe. Scenariusze lekcji. Wyd. MIKOM, 2000.

 Fabicki D.: Tablica w sieci. Scenariusze lekcji. Wyd. MIKOM, 2000.

 Goban - Klas T., Sienkiewicz P.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.

 Goban - Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacyjnego, Kraków 1999.

 Goban - Klas T.: Szkoła w erze cyfrowej, czyli poza lekcję, książkę i kredę. Media a Edukacja. Wyd. Empi2, Poznań 2000.

 Grela G.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. Wyd. MIKOM, Warszawa 2001.

 Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M. M.: Nuka z komputerem. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum. WSiP, Warszawa 2001.

 Guzek K. (red.): Komputer i Internet w szkole. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 2001.

 Januszkiewicz F.: Efektywność technologii kształcenia. Wybrane problemy. PWN, Warszawa 1983.

 Juszczyk S.: Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Wyd. U. Śląskiego, Katowice 2000.

 Juszczyk S. (red.): Metodyka nauczania informatyki w szkole. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

 Juszczyk S.: Podstawy informatyki dla pedagogów. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1999.

 Kennedy A. J.: Internet. Wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2000.

 Kennedy A. J.: The Rough Guide to Internet. Wyd. Rough Guides, London 1999.

 de Kerckhove D.: Inteligencja otwarta. Wyd. MIKOM, Warszawa 2001.

 de Kerckhove D.: Powłoka kultury. Wyd. MIKOM, Warszawa 2001.

 Koba G.: Internet nie tylko dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa - Wrocław 2000.

 Krzymowski B.: Komputer w szkole. Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP, Warszawa 1999.

 Kubiak M. J.: Jak uczyć na odległość przy pomocy Internetu. Poradnik dla początkującego nauczyciela internauty. BKKK, Warszawa 1997.

 Kubiak M. J.: Internet dla nauczycieli. Nauczanie na odległość. Wyd. MIKOM, Warszawa 1997.

 Kubiak M.: Słownik technologii informacyjnej. Wyd. MIKOM, Warszawa 1999.

 Kubiak M. J.: Szkoła, Internet, Intranet. Wirtualna dukacja. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000.

 Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogóna. Wyd. Graf Punkt, Warszawa 2000.

 Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej. Wyd. X, BGW, Warszawa 1994.

 Kupisiewicz Cz.: Przemiany edukacyjne w świecie. Wyd. II, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.

 Kwiatkowski S.: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą. IBE, Warszawa 1994.

 Leja L.: Techniczne środki kształcenia. PWN, Warszawa 1976.

 Leja L.: Techniczne środki dydaktyczne. PWN, Warszawa 1999.

 Lewandowski W.: Program prezentacyjny Charisma 4.0. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

 Lewandowski W., Siemieniecki B.: Internet w szkole. Materiały do ćwiczeń. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.

 Monet D.: Multimedia. Wyd. Książnica, Katowice 1999.

 Morbitzer J.: Współczesna technologia kształcenia. Wybrane zagadienia. WSP, Kraków 1997.

 Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. ŻAK, Warszawa 1998.

 Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. NOVUM, Płock 2002.

 Półturzycki J.: Dydaktyka dorosłych. WSiP, Warszawa 1991.

 Półturzycki J.: Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny. Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2001.

 Rogoś A.: TELEPORTAL.pl Przewodnik po portalach internetowych. Tower Press, Gdañsk 2000.

 Rutkowski J.: Multimedia, przetwarzanie cyfrowe obrazu i dźwięku. WSiP, Warszawa 1996.

 Siemak-Tylikowa A.: Pedagogika z technologią kształcenia. Słownik angielsko-polski. Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2000.

 Siemieniecki B. (red.): Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

 Siemieniecki B.: Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

 Siemieniecki B.: Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.

 Siemieniecki B. (red.): Perspektywa edukacji z komputerem. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996.

 Skarbińska A.: Snapgrafx w praktyce nauczycielskiej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

 Skrzydlewski W.: Technologia kształcenia. Przetwarzanie informacji. Komunikowanie. Wyd. UAM, Poznań 1990.

 Tanaś M.: Edukacyjne zastosowania komputerów. Wyd. ŻAK, Warszawa 1997.

 Zasępa T., Chmura R. (red.): Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2001.