strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


MULTIMEDIA W EDUKACJI

CELE PRZEDMIOTU:

 • Pogłębienie wiedzy Studentów z zakresu podstawowych problemów edukacyjnych zastosowań multimediów;

 •  Kształtowanie umiejętności skutecznego i racjonalnego zastosowania multimediów w procesie dydaktycznym;

 • Kształtowanie postaw innowacyjnych i krytycznych związanych z poprawnym dydaktycznie wykorzystaniem multimediów.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

 • Banaszkiewicz-Zygmunt E., Media, Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa 2000

 • Bauer Z., Chudziński E. Dziennikarstwo i świat mediów, UNIVERSITAS, Kraków 2000.

 • Bednarek J., Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej, Departament Społeczno-Wychowawczy WP, Warszawa 2000.

 • Bednarek J., Telewizja. Wideo. Komputery, Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa 1993.

 • Clark D., Internet w szkole, Warszawa 1995.

 • Drzewiecki M., Puchalski M., Informacja naukowa a dydaktyka, Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, Warszawa 1999.

 • Kubiak M., Internet dla nauczycieli. Nauczanie na odległość, MIKOM, Warszawa 1997.

 • Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 1999.

 • Monet D.: Multimedia. Seria "Domino".

 • Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

 • Strykowski W. (red.), Media a edukacja. III Międzynarodowa Konferencja, Poznań 2000.

 • Sonczyk W., Media w Polsce, WSiP, Warszawa 1999.

 • Tanaś M, Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

 • Zeman E. Edukacja czytelnicza i informacyjna, WSiP, Warszawa 1999.

 • Materiały z konferencji, sympozjów i sesji naukowych.

 • Wybrane artykuły z aktualnie publikowanych czasopism naukowych