strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


SIECI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

CELE PRZEDMIOTU:

Przedmiot wprowadza Studentów specjalizacji w problematykę sieci komputerowych, ich infrastruktury i zastosowań edukacyjnych.

 • Poznanie budowy i typologii sieci teleinformatycznych;

 • Poznanie metod uzyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych przy pomocy sieci teleinformatycznych;

 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania sieci komputerowych w edukacji;

 • Pobudzenie refleksji nad wartością dydaktyczną sieci teleinformatycznych.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

 • Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych. WSiP, Warszawa 1991.

 • Strykowski W. (red.), Media a edukacja. III Międzynarodowa Konferencja, Poznań 2000.

 • Strykowski W., Zając A. (red.), Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów 1997.

 • Tanaś M., Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie, „Kultura i Edukacja” 1999, nr 1.

 • Tanaś M, Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

 • Ben-Ze'ev A.: Miłość w Sieci. Internet i emocje. REBIS, Poznań 2005.

 • Wallace P.: Psychologia Internetu. REBIS, Poznań 2005.

Wybrane artykuły z aktualnie publikowanych czasopism naukowych

 • Korzan D.: Cyberprzestrzeń w badaniach pedagogicznych ...

 • Korzan D.: Ewolucja kształcenia zdalnego.

 • Korzan D.: Sieć Internet w samokształceniu nauczycieli.

 • Korzan D.: Uczelnie wyższe w sieci Internet.