strona głównakontaktciekawe linkiwarto przeczytaćmoje publikacjezajęcia dydaktycznegaleria zdjęć


EDUKACYJNE ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW

CELE PRZEDMIOTU:

Przedmiot wprowadza studentów w dziedzinę edukacyjnych zastosowań komputerów, opisuje społeczne i pedagogiczne przyczyny obecności komputerów w edukacji, definiuje infrastrukturę telekomunikacyjną, wskazuje miejsce komputerów w katalogu środków dydaktycznych oraz ukazuje edukacyjne zastosowania komputerów w kształceniu równoległym, badaniu naukowym, bibliotece szkolnej, zarządzaniu pracą szkoły, w kształceniu osób niepełnosprawnych.

Celem jest wskazanie miejsca i zakresów zastosowań komputerów dla intencjonalnego i racjonalnego wykorzystania środków informatycznych w edukacji.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

  • Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. NOVUM, Płock 2002.

  • Półturzycki J.: Dydaktyka dorosłych. WSiP, Warszawa 1991.

  • Tanaś M.: Edukacyjne zastosowania komputerów. Wyd. ŻAK, Warszawa 1997.

  • Tanaś M.: Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo. "Toruńskie Studia Dydaktyczne" 1994, nr 6 (III).